chuyên cung cấp các sản phẩm về điện mặt trời, điện năng lượng mặt trời, cho hộ gia đình và doanh nghiệp

-1%
51.500.000 
-1%
57.500.000 
-1%
64.500.000 
-3%
32.000.000 
-2%
37.200.000 
-2%
42.500.000 
-1%
58.900.000 
-16%
10.500.000 
-4%
12.500.000 
-4%
13.500.000 
-4%
23.900.000 
-3%
92.400.000 
-2%
105.000.000 
-3%
28.200.000 
-3%
32.000.000 
-3%
41.900.000 
-5%
17.500.000 
-1%
57.500.000 
-5%
20.500.000 
-4%
24.500.000 
-1%
41.500.000 
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Biến Tần Độc Lập

BIẾN TẦN OFFGRID 3KW EPEVER

Biến Tần Độc Lập

BIẾN TẦN OFFGRID EPEVER 5KW

-6%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời 1000W JD-81000L

2.350.000 
-4%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời 100W JD-8800L

1.290.000 
-4%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời 200W JD-8200L

1.390.000 
-4%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời 300W JD-8300L

1.590.000 
-5%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời 40W JD-8840L

810.000 
-5%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời 500W JD-8500L

1.990.000 
-6%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời 60W JD-8860L

890.000 
-1%

Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời

Giá Hệ Thống Điện Mặt Trời 10KW (Bám Tải)

139.000.000 
-2%

Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời

Giá Hệ Thống Điện Mặt Trời 15KW (Bám Tải)

205.000.000 
-2%

Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời

Giá Hệ Thống Điện Mặt Trời 20KW (Bám Tải)

265.000.000 
-3%

Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời

Giá Hệ Thống Điện Mặt Trời 30KW (Bám Tải)

390.000.000 
-4%

Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời

Giá Hệ Thống Điện Mặt Trời 3KW (Bám Tải)

45.000.000 
-4%

Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời

Giá Hệ Thống Điện Mặt Trời 5KW (Bám Tải)

72.000.000 
-3%

Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời

Giá Hệ Thống Điện Mặt Trời 8KW (Bám Tải)

112.000.000 

Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời

Hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời 10HP

Liên hệ

Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời

Hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời 15HP

Liên hệ

Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời

Hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời 20HP

Liên hệ

Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời

Hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời 2HP

Liên hệ

Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời

Hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời 3HP

Liên hệ

Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời

Hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời 5HP

Liên hệ

Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời

Hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời 7HP

Liên hệ

Khung Nhôm Chuyên Dụng

KẸP BIÊN SOLAR CHIKO

Liên hệ

Khung Nhôm Chuyên Dụng

KẸP GIỮA SOLAR CHIKO

Liên hệ

Khung Nhôm Chuyên Dụng

PAT L SOLAR CHIKO

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tấm pin năng lượng mặt trời Longi 450W

Liên hệ

Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tấm pin năng lượng mặt trời Longi 455W

Liên hệ
Liên hệ

Khung Nhôm Chuyên Dụng

THANH RAY SOLAR CHIKO

Liên hệ